Finalment, la població de Barbera del Valles ja disposa del "índex de referència de preus del lloguer" IRPLL la normativa havia entrat amb anterioritat, però no ha sigut fins fa poc que es pot consultar a Barbera.

L'índex aporta la referència de €/m2 de mitjana que s'està pagant per una vivenda en una determinada zona.

Entenem que els principals factors per la seva elaboració són les vivendes pròximes i les seves corresponents superfícies.

Tot i que l'índex és queda clarament coix al passar per alt molts altres aspectes de les vivendes i lligar-ho aspectes com 4 opcions d'estat de manteniment. Tampoc és un mal inici. Afegir que desafortunadament el fet d'estar per sobre d'aquest índex, no permetrà beneficiar-se d'ajuts públics adreçats al lloguer de vivendes com l'avallloguer.

Poden consultar l'índex a http://agenciahabitatge.gencat.cat